İdil – Ural

Özel Sayısı

 

Mayıs-Ağustos 2023

 • Sayı

  131-132
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  500
 • Makale

  43

Konu Başlıkları

 • İdil-Ural Bölgesi
 • Tataristan
 • Başkurdistan
 • Çuvaşistan
 • Diğer Türk Toplulukları
Yeni Türkiye olarak bugüne kadar Türk tarihi, dili, kültürü ve sanatı üzerine birçok özel sayı yayınladık. Emsalsiz medeniyetimizi gün yüze çıkarmanın yanında; Türk devletlerinin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel birlikteliği için de çeşitli akademik çalışmalarına imza attık.
Son olarak bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin her biri için özel sayılar yayınladık. Bunun Yanında Türk Devletlerinin geleceğe dönük iş birliği imkanlarını masaya yatıran 3 ciltlik “İş’te Birlik Özel Sayısı”nı da bir hizmet olarak kültür ve yayın dünyamıza kazandırdık.
“İdil-Ural Özel Sayısı”nda bu bölgede yaşayan özert Türk cumhuriyetlerinin ve diğer Türk topluluklarının kültürel, tarihi ve toplumsal yapısı değerlendirilmiştir. Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan, Tatatistan ve Çuvaşistan Özerk Cumhuriyetlerinin yer aldığı bölge tarihi açıdan önemli Türk yırtlarındandır. Bölge MS 4. yüzyılda Hunların ardından Köktürk, Bulgar, Hazar, Peçenek ve Kıpçak gibi Türk boylarının yönetiminde kalmıştır. On milyon civarında Türk nüfusun bulunduğu bilinen bölgede yaşayan Türkler, yeni iş birliği alanları oluşturmanın güçlü aktörleridir.
İdil – Ural Özel Sayısının kardeş devletler ve topluluklar ile olan bağların güçlendirilmesinde milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

İçindekiler

Önsöz