Sibirya

Özel Sayısı

 

Eylül-Aralık 2023

 • Sayı

  133-134
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  528
 • Makale

  51

Konu Başlıkları

 • Sibirya’nın Stratejik Önemi
 • Türkler ve Sibirya
 • Sürgünler ve Ağır Ceza Mahkumları
 • Sibirya Yazıtları
 • Nenetsler
 • Manas
 • Saha Türkleri
 • Hakas Türkleri
 • Şamanizm
 • Altaylar

Yeni Türkiye Dergisi olarak bugüne kadar Türk tarihi, dili, kültürü ve sanatı üzerine birçok özel sayı yayınladık. Emsalsiz medeniyetimizi gün yüzüne çıkarmanın yanında; Türk devletlerinin siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel birlikteliği için de çeşitli akademik çalışmalara imza attık.

Türk Cumhuriyetlerinin her biri için özel sayılar yayınladık. Bunun yanında Türk Devletlerinin geleceğe dönük iş birliği imkanlarımı masaya yatıran 3 ciltlik “İş’te Birlik Özel Sayısı”nı da bir hizmet olarak kültür ve yayın dünyamıza kazandırdık. Bütüncül yaklaşımların dışında her bir Türk devletini merkeze alarak hazırladığımız özel sayılarımızdan sonra “İdil – Ural” bölgesini merkeze alan yayınımızı okurlarımıza sunduk. Şimdi de “Sibirya” bölgesini merkeze alan çalışmamızı dikkatlerinize sunuyoruz.

“Sibirya Özel Sayısı”nda bu bölgede yaşayan özerk Türk cumhuriyetlerinin ve diğer Türk topluluklarının kültürel, tarihi ve toplumsal yapısı değerlendirilmiştir. Bilinen tarihe göre ilk dönemlerden itibaren Türklerin kurdukları büyük dev- letlerin çoğunluğunun Güney Sibirya ve bitişiğindeki topraklarda kurulduğu görülmektedir. Aynı zamanda Sibirya tarihten günümüze kadar daima stratejik öneme haiz bir konumda olmuştur.

İçindekiler

Önsöz